Ethnoprogramming

Käytän tutkimuksessani termiä ethnoprogramming, jolla viittaan muunmuassa alkuperäiskansan kielen käyttöön osana ohjelmointikieltä. Kokonaisuus muodostuu monikieliseksi, kuten kuvan esimerkistä voidaan nähdä. Varsinainen ohjelmointikieli, tässä tapauksessa C#, on englanniksi, mutta saamen kieli voi olla osana kokonaisuutta.

Ethnoprogramming (etno-ohjelmointi) tarkoittaa, että ohjelmoinnissa voidaan halutessa käyttää muutakin kuin länsimaalaista kieltä. Se tarkoittaa myös, että tehdään sovelluksia, joita voidaan käyttää myös pienillä vähemmistökielillä. Esimerkiksi saamenkieliset käyttäjät tulee huomioida jo ohjelmiston suunnitteluvaiheessa, jotta oikea merkistötuki voidaan ottaa käyttöön.