Pro Gradu – Etno-ohjelmointi

Indigenous game research

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet uudistuvat syksyllä 2016 nivouttaen ohjelmoinnin osaksi opetussuunnitelmaa. Suomi ei ole ensimmäinen maa Euroopassa, joka ottaa ohjelmoinnin osaksi opetussuunnitelmaa; Kuitenkin Suomi on ensimmäinen Euroopan maa, joka opettaa saamelaiset, Euroopan alueen ainoan alkuperäiskansan, ohjelmoimaan perusopetuksessa. Ohjelmoinnin opettaminen peruskouluissa on haaste, koska aiempaa tietoa ohjelmoinnin opettamisesta opetussuunnitelman vaatimusten mukaisesti ei ole. Saamelaisväestö Utsjoella kohtaa ohjelmoinnin opetuksen haasteet monitahoisemmin: tieto-ja viestintätekniikka nykyisessä muodossaan jättää alkuperäiskansat tekniikan ulkopuolelle. Ohjelmistot ja tiedonsyöttölaitteet ovat vailla alkuperäiskansojen kielten tukea ja näin ollen jää valtava määrä tietoa nykyisen tietoyhteiskunnan ulkopuolelle. Ohjelmoinnin osuus opetussuunnitelmauudistuksesta ei huomioi, että Pohjois-Suomessa asuu etninen vähemmistö, joilla on perustuslaillinen oikeus käyttää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan.

Tämän tutkimuksen tavoitteena on löytää keinoja, jolla alkuperäiskansojen kieltä voidaan tukea ohjelmoinnin opettamisessa perusopetussuunnitelman mukaisesti. Tutkimus myös esittelee etno-ohjelmoinnin mallin. Etno-ohjelmoinnilla on juurensa etnotieteissä, etno-tietojenkäsittelyssä ja alkuperäiskansojen pedagogiikassa. Etno-ohjelmoinnin malli perustuu näihin teorioihin, tapaustutkimuksen tuloksiin sekä lisättyyn perinnetietoon.

Tulokset osoittavat, että alkuperäiskansojen kieliä voidaan tukea ohjelmoinnin opetuksessa, mutta etno-ohjelmoinnin kehittämisessä on esteitä Utsjoen alueen kouluissa. Laitteiston kunto, pohjoissaamen kielituen puute, teknisen tuen puute, riittämättömät tietotekniset taidot ja pedagogisen tuen puute estävät etno-ohjelmoinnin kehittymisen ja ovat syynä tietotekniikan vähäiseen käyttöön Utsjoen alueen kouluissa.

Avainsanat: Ohjelmointi; Saamelaiset; Alkuperäiskansat; Etno-tietojenkäsittely; Etno-ohjelmointi; Alkuperäiskansojen pedagogiikka; Opetussuunnitelmat